Úprava vody pro vytápění, chlazení, TUV, průmyslové technologie, gastronomii a domácnost, vodní filtry, filtrace vody
úprava vody
ÚVODNÍ STRÁNKA    DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ    E-SHOP 

MENU

 

1.1.4 Úprava vody pro systémy s výskytem slitin hliníku

Aktualizováno: 11.02.2016 15:37:43

Pro kotle z hliníkových slitin nelze aplikovat požadavky normy ČSN077401 „Voda a pára pro tepelná energetická zařízení…“. Hliníkové slitiny jsou velmi dobře odolné kyselým vodám, ale se zvyšujícím se pH dochází postupně k reakci hliníku za vzniku hlinitých solí a iontů vodíku. Ke zvýšení pH po ohřevu vody dochází v důsledku přítomnosti solí minerálních látek ve vodě. Konstrukce moderních kotlů musí umožnit modulaci výkonu, maximální přestup tepla při minimalizované přestupní ploše a co nejvyšší účinnost. Jakákoli vrstva nečistot na teplosměnné ploše je podstatným problémem. Proto se zvyšují nároky na kvalitu oběhové vody a výrobci kotlů s výměníky ze slitiny hliníku a křemíku požadují, aby jako plnící nebo doplňovací voda byla použita voda demineralizovaná neboli odsolená, tj. zbavená solí minerálních látek.

Demineralizaci neboli snížení el. vodivosti vody lze dosáhnout demineralizací na demineralizační koloně DK, DKC nebo DKM.

Filtrační lože demineralizační kolony je tvořeno mixbedem – směsnou iontoměničovou pryskyřicí, složenou ze dvou komponentů: silně kyselého gelového katexu v H+ formě a silně bazického gelového anexu v OH- formě, vybraných tak, aby zajistily kvalitní provozní výsledky pro odsolení vody.

Elektrická vodivost upravené vody za demikolonou je zpočátku nižší, postupně s rostoucím množstvím protečené vody stále vyšší. Kapacita odsolovací kolony se odvíjí od chemických vlastností vstupní vody. Kapacita je množství vody, které je demineralizační kolona schopna odsolit při tvrdosti vstupní vody 1⁰dH (0,18mmol/l) nebo 1 mmol/l (5,6⁰dH). Kapacitu z tabulky nutno vydělit skutečnou tvrdostí vody v mmol/l na místě instalace a vyjde, kolik litrů má příslušná velikost demikolony kapacitu demineralizovat.


Kapacita DK4 DK5 DK7 DK11 DK19 DK25 DK31 DK39 DK50 DK63 DK80 DK105
Kapacita při T=1°dH m3 3,3 4,1 5,8 7,5 14,1 19,1 24,1 30,8 38,3 50,8 65 85,7
Kapacita při T=5,6°dH m3 0,6 0,7 1,0 1,3 2,5 3,4 4,3 6,8 8,28 9,07 11,6 15,3

Pro včasné provedení výměny filtrační náplně je nutná součinnost obsluhy, která je povinna sledovat vyčerpanost kapacity demineralizační kolony. Po vyčerpání kapacity je třeba demineralizační kolonu odstavit a náplň mixbedové  pryskyřice vyměnit za novou, buď vlastními silami nebo odesláním do výrobního závodu. Pokud je nutné zajistit nepřetržitou výrobu demineralizované vody, je třeba pořídit demineralizační kolony dvě a po dobu, kdy se bude zajišťovat výměna filtrační náplně, používat pro výrobu demineralizované vody druhou kolonu.

Demineralizační  kolona DK

Demineralizační kolona DK je válcová tlaková nádoba z polypropylénu. Uvnitř nádoby je umístěn rozvod upravované vody, opatřený filtračními tryskami. V horní části nádoby je rozvodná hlava pro připojení vstupu a výstupu vody opatřená vnitřním závitem.  V této variantě  je nutným příslušenstvím  vodoměr, na kterém obsluha sleduje objem protečené vody a podle toho provádí výměnu filtrační náplně.

Demineralizační kolonu DKC

Demineralizační kolona DKC je na obtoku opatřena směšovacím ventilem a digitálním měřičem elektrické vodivosti EC2, který je vybavený dvěma sondami měření vodivosti. První sonda měří el. vodivost vody na výstupu z demikolony. Druhá měří el. vodivost smíchané vody. Obě hodnoty se zobrazují na displeji měřiče vodivosti. Zvýšení elektrické vodivosti za demikolonou je ukazatel pro obsluhu, aby provedla výměnu filtrační náplně – mixbedové pryskyřice - v demikoloně.

Demineralizační kolonu DKM

V provedení DKM je demikolona vybavena bateriovým měřičem elektrické vodivosti KM15 pro sledování výstupní el. vodivosti a dále směšovacím membránovým ventilem pro nastavení vyhovující elektrické vodivosti demineralizované vody.

Pro ochranu proti korozi kovových ploch topného systému s výskytem barevných kovů vč. slitin hliníku je deklarován inhibitor koroze APT3032 - kapalný přípravek obsahující synergickou směs účinných látek zajišťující požadovanou ochranu. 

Soubory ke stažení

Katalogový listAQUA product s.r.o. © 2006 - úprava vody, vodní filtry, filtrace vody