Úprava vody pro vytápění, chlazení, TUV, průmyslové technologie, gastronomii a domácnost, vodní filtry, filtrace vody
úprava vody
ÚVODNÍ STRÁNKA    DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ    E-SHOP 

MENU

 

1.4.2 Úprava vody pro otevřený chladící okruh

Aktualizováno: 15.09.2015 13:40:42

Úprava vody pro otevřené chladicí okruhy spočívá jednak v úpravě plnicí a doplňovací vody a jednak v úpravě vody cirkulačního okruhu.

ÚPRAVA PLNÍCÍ A DOPLŇOVACÍ VODY

Změkčování vody

bude zajištěno automatickým změkčovacím filtrem AZ nebo v duplexním provedení AZD, zařazeným na větvi plnící a doplňovací vody. Velikost bude zvolena podle velikosti systému a kvality vstupní vody. 
Automatický změkčovací filtr bude osazen na vstupu filtrem mechanických nečistot pro ochranu ovládacího ventilu před případnými částečkami rzi a nečistot z vodovodního řádu. Před automatický změkčovací filtr bude zařazen regulátor tlaku vody a potrubní oddělovač BA.
Na obtoku automatického změkčovacího filtru bude instalován membránový ventil, umožňující smíchání zcela změkčené vody se surovou pro dosažení výstupní tvrdosti cca 0,8 mmol/l.
Pro kontrolu výstupní tvrdosti je třeba na smíchané vodě instalovat vzorkovací kohout.  
Pro doplňování vody do okruhu může být na výstupu z automatického změkčovacího filtru instalován elektromagnetický ventil, který umožňuje automatické doplňování. Na cívku elektromagnetického ventilu musí profese MaR přivést signál (např. při poklesu hladiny v zásobní vaně).

Dávkování inhibitoru koroze

Dávkování inhibitoru koroze do změkčené vody bude prováděno proporcionálním dávkovacím čerpadlem HC997-xx. Do doplňovacího potrubí bude instalován vodoměr s impulsním výstupem, jehož dimenze bude zvolena podle požadovaného průtoku. V blízkosti vodoměru se umístí elektromagnetické dávkovací čerpadlo.  Impuls od vodoměru bude řídit proporcionálně dávkování inhibitoru v závislosti na momentálním průtoku vody. Vstřikovací kus dávkovacího čerpadla  bude vsazen do potrubí doplňovací vody. Na ochranu systému proti korozi bude použit inhibitor APT 80507  nebo jiný, podle kvality vstupní vody a použitých materiálů v chladícím okruhu.

ÚPRAVA CIRKULAČNÍ VODY

Řízené odluhování

je základní prvek úpravy cirkulační vody. Na chladící věži dochází k intenzivnímu odpařování, a tím ke zvyšování solnosti - vodivosti vody. Pro snížení vodivosti je třeba část zahuštěné vody odpustit, a systém doplnit upravenou vodou. Doplňování cirkulační vody musí být zajištěno automaticky systémem MaR. Pro automatické řízení procesu odluhování na základě vyhodnocení vodivosti cirkulující chladící vody je do potrubí cirkulační vody instalována odsolovací automatika MTC2 nebo MVS2. Toroidní sonda odsolovací automatiky měří okamžitou el.vodivost, regulátor vodivosti ji vyhodnocuje a při překročení nastaveného maxima či minima otevírá nebo zavírá elektroventil odluhu.

Dávkování biocidního prostředku

Přes otevřené chladící věže se vnáší do okruhu spory řas a bakterie. V cirkulačním okruhu jsou výborné podmínky pro  vznik řas a slizů, které snižují energetickou účinnost chlazení. Proto je nezbytné dávkování biocidního prostředku do cirkulačního potrubí, např. PXbio or nárazově 2-3x týdně, multifunkčním dávkovacím čerpadlem HC997 s nastavitelným časovým režimem dávkování.

Soubory ke stažení

Katalogový listAQUA product s.r.o. © 2006 - úprava vody, vodní filtry, filtrace vody