Úprava vody pro vytápění, chlazení, TUV, průmyslové technologie, gastronomii a domácnost, vodní filtry, filtrace vody
úprava vody
ÚVODNÍ STRÁNKA    DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ    E-SHOP 

MENU

 

6.archiv - INKRUST elektromagnetická úprava vody

Aktualizováno: 05.10.2015 12:57:24

Tento katalogový list je archivní. Přístroj INKRUST je nahrazen přístrojem Dr.VAP Profesional

Elektromagnetická úprava vody spočívá v průchodu kapaliny elektromagnetickým polem.

Přístroj generuje specifické kmitočty nízkofrekvenčního signálu, který působí vratné změny iontových vazeb molekul hydrouhličitanu vápenatého rozpuštěného ve vodě.

Nově vzniklá forma bikarbonátu po úpravě již nemá tendenci usazovat se ve formě vodního kamene, ale zůstává v suspenzi a může být ze systému vyplavena nebo odkalena. Přitom se uvolní z vody stopové množství kysličníku uhličitého, který následně velmi pozvolna rozpouští již usazený vápenec v rozvodu, a dále malé množství peroxidu vodíku, který ničí ve vodě některé druhy nežádoucích mikroorganismů.

Po úpravě vody elektromagnetickým polem nedojde k měřitelné změně tvrdosti vody, přístroj nemá vliv na chemické složení vody.

Přístroj je určen na úpravu studené vody, z níž je připravována teplá užitková voda, která se průběžně spotřebovává pro umývání, mytí, praní atd.
Přístroj zabraňuje vzniku pevných usazenin všude tam, kde následkem tepelných nebo tlakových změn dochází k vytváření a usazování vodního kamene.

Typ Inkrust CW 01 se montuje v průtočných soustavách do vstupního traktu chráněného systému, v uzavřených soustavách na cirkulační potrubí oběhového čerpadla systému.

Přístroj může být instalován na magneticky vodivé (kovové) nebo magneticky nevodivé (plastové nebo měďěné) potrubí.

V úseku instalace může být potrubí v libovolné poloze. Na připravenou část potrubí v délce cca 400 mm se namotá cívka o 26 závitech z kabelu, který je součástí dodávky přístroje. Kabel se propojí se skříňkou s elektronikou, a ta se připojí na zdroj elektrického napětí.AQUA product s.r.o. © 2006 - úprava vody, vodní filtry, filtrace vody