Úprava vody pro vytápění, chlazení, TUV, průmyslové technologie, gastronomii a domácnost, vodní filtry, filtrace vody
úprava vody
ÚVODNÍ STRÁNKA    DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ    E-SHOP 

MENU

 

1.5 Úprava vody pro lidskou spotřebu - doporučená řešení

Aktualizováno: 15.02.2016 15:19:42

Každá podzemní voda obsahuje množství anorganických, organických, biologických i mechanických látek, jejichž hygienické limity pro pitnou vodu jsou dány vyhláškou 252/2004 Sb. Kvalita vody ve veřejných vodovodních sítích je přísně sledována dodavatelem vody.  Při použití studniční vody v domácnostech jsou nejčastějším zdrojem problémů mechanické nečistoty, tvrdost vody, zvýšený obsah železa a manganu, překročení limitního množství dusičnanů  nebo bakteriologické znečištění. Neexistuje žádné univerzální zařízení, které by z vody o neznámém složení dokázalo vyrobit zdravotně nezávadnou vodu. Podle charakteru znečištění a laboratorního rozboru jsme připraveni navrhnout vhodný druh úpravy vody.

FILTRACE MECHANICKÝCH NEČISTOT

Pro filtraci mechanických nečistot jako je jíl, písek nebo bahno můžeme zvolit  některý z  různých typů  filtrů uvedených v oddíle č. 8 katalogu:

Při větším znečištění doporučujeme vodu filtrovat na automatickém filtru AG s náplní filtrační hmoty AG plus, který zachytí i velmi jemné částice až do 5 mikronů způsobující zákal vody. Proplach filtru provádí ovládací ventil automaticky v nastaveném časovém režimu.

 

Automatický změkčovací filtry AZ TVRDOST VODY

Vyhláška 252/2004 Sb. pro pitnou vodu doporučuje tvrdost vody 2 -3,5 mmol/l, z hlediska pitnosti by nebylo třeba  tvrdou vodu ve většině případů upravovat vůbec.
Voda o tvrdosti 3-3,5 mmol/l však obsahuje značné množství vápníku a hořčíku, jehož přítomnost ve vodě způsobuje usazování vodního kamene:
- na teplosměnných plochách v zařízeních pro ohřev vody, kde snižuje přestup tepla
- v potrubí, kde snižuje průtočnost.
Tvrdost vody také zhoršuje efektivitu praní a mytí.  Jestliže si tedy z těchto důvodů přejete vodu upravovat, nabízíme úplné nebo částečné změkčení za pomoci automatického změkčovacího filtru AZK nebo AZ.

Automatický změkčovací filtr odstraní tvrdost vody, tj. ionty vápníku a hořčíku, s 99%ní účinností na filtračním loži změkčovací pryskyřice – katexu. Voda, která vstupuje do změkčovacího filtru, musí být zbavena železa a manganu. Automatické změkčovací filtry AZK a AZ se vyznačují téměř bezobslužným provozem a možností nastavení optimální výstupní tvrdosti upravené vody. Uživatel pouze občas doplňuje regenerační sůl do solné nádoby.

Je možno zvolit mezi dvěmi provedeními:

 

 

 

ŽELEZO A MANGAN

Mnoho podzemních vod obsahuje rozpuštěné železo, a obvykle i mangan, které způsobují zanášení vodovodního potrubí vylučujícími se suspenzemi hydroxidů těchto kovů. Dodávají vodě červené až hnědé zbarvení a tím je vyloučeno její použití pro praní. V pitné vodě je jejich koncentrace limitována vyhláškou Fe – 0,2 mg/l a Mn - 0,05 mg/l. Pro odstranění železa a manganu z vody slouží automatické filtry AMP naplněné filtračním materiálem pyrolox. Pro obnovení kapacity filtračního lože postačí zpětný proplach, při kterém jsou zachycené částice vyplaveny do odpadu, není potřeba žádné regenerační činidlo. Zpětný proplach provádí ovládací jednotka automaticky, podle nastaveného časového intervalu. Technologie se vyznačuje vysokou účinností a nízkými provozními náklady.


 

 

TVRDOST SPOLU SE ŽELEZEM A MANGANEM

Pokud se ve vodě vyskytuje zároveň vysoká tvrdost spolu se železem a manganem, pro jejich odstranění je výhodné použít automatické filtry AFE s filtrační náplní Ecomix. Jedná se o unikátní systém, který na jednovrstvém filtračním loži současně odstraňuje ionty vápníku a hořčíku, železa a manganu, a současně zachycuje také organické látky a amonné ionty. 
Elektronický ovládací ventil zahájí a provede regeneraci filtračního lože po vyčerpání jeho výměnné kapacity. Regenerace se provádí nasyceným solným roztokem.

 

 

DUSIČNANY

Vyhláška stanoví limitní množství dusičnanů do 50 mg/l pitné vody, pro kojence a nemocné osoby do 15 mg/l. Při zvýšeném výskytu dusičnanů ve vodě nabízíme na jejich odstranění automatické denitrifikační filtry ADNK s regenerovatelnou filtrační náplní anexu. Regeneraci provádí ovládací jednotka filtru automaticky, regeneračním činidlem je tabletovaný chlorid sodný (kuchyňská sůl).
V surové vodě, které má být upravována, se posuzuje především obsah dusičnanů NO3 a chloridů. Voda, která vstupuje do denitrifikačního filtru, musí být zbavena železa a manganu.

 

 

ODSTRANĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK Z VODY, DECHLORACE

Pro odstranění organických částic z vody a také pro odstranění chlóru se používá plně automatický filtr AU s filtrační náplní aktivního uhlí. Aktivní uhlí odstraní z vody většinu látek organického původu a některé látky anorganické, jako jsou chlor, pesticidy, těžké kovy apod. Odstraňuje z vody také nepříjemné pachy a celkově zlepšuje chuť upravované vody. Řídicí ventil iniciuje a provede zpětný proplach podle nastaveného časového intervalu.

 

DEZINFEKCE   VODY

Bakteriologické zabezpečení vody lze řešit jedním ze dvou způsobů:

Z ekologického hlediska se preferuje dezinfekce UV zářením, protože eliminuje výskyt bakterií a dalších mikroorganismů bez vedlejších zdraví škodlivých produktů. Výhodou této metody je, že voda nemění chuť, fyzikální vlastnosti ani chemické složení, dále nízké provozní náklady, jednoduchá montáž a údržba zařízení. UV lampa se instaluje na vstupu vody do objektu, vždy jako poslední stupeň úpravny vody.
 

DEMINERALIZACE VODY

Stanice reverzní osmózy RO240V některých případech, kdy obsah nežádoucích látek ve vstupní vodě je mimořádně nepříznivý, není možné dosáhnout zlepšení kvality pitné vody  jinak než vyčištěním na stanici reverzní osmózy RO240, která se instaluje k jednomu výtokovému místu, z něhož je odebírána voda pro přímé požití.
Technologie reverzní osmózy dokáže z vody odstranit více než 95 % všech rozpuštěných látek, přes 99 % chlóru, přes  90 %  všech látek organických a bakterií.
Takto demineralizovaná voda je pro  přímé požití nevhodná, proto je v další fázi vedena na postfiltr, kde je obohacena o minerální látky, které jsou lidskému organismu potřebné.

 

 

UVEDENÉ INFORMACE O ZPŮSOBECH ÚPRAVY VODY PRO DOMÁCNOST JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.

Rádi pro Vás vypracujeme konkrétní nabídku úpravny vody na základě konkrétního zadání.
Pro navržení správného typu a velikosti úpravny vody je potřeba zaslat na náš e-mail:

Můžete také využít našich online dotazníků.

Soubory ke stažení

Katalogový listAQUA product s.r.o. © 2006 - úprava vody, vodní filtry, filtrace vody