Úprava vody pro vytápění, chlazení, TUV, průmyslové technologie, gastronomii a domácnost, vodní filtry, filtrace vody
úprava vody
ÚVODNÍ STRÁNKA    DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ    E-SHOP 

MENU

 

2.9.1.4 DKC demineralizační kolony s konduktometrem EC2

Aktualizováno: 16.02.2016 17:31:10

DKC demineralizační kolony s konduktometrem EC2Demineralizační kolona s konduktometrem EC2 se používá k výrobě dokonale odsolené, tj. solí všech minerálních látek zbavené vody. Vstupní voda nesmí obsahovat železo a mangan nad limit daný vyhláškou pro pitnou vodu. Filtrační lože demineralizační kolony je tvořeno mixbedem – směsnou iontoměničovou pryskyřicí, složenou ze silně kyselého gelového katexu v H+ formě a silně bazického gelového anexu v OH- formě. Úpravou vody na mixbedovém loži lze dosáhnout vodivosti upravené vody 1,5 µS/cm, s množstvím protečené vody se el. vodivost postupně zvyšuje, v závislosti na kvalitě vstupní vody a provozních podmínkách.

Demineralizační kolona je válcová tlaková nádoba z polypropylénu s rozvodnou hlavou pro připojení vstupu a výstupu vody. Uvnitř nádoby je umístěn rozvod upravované vody, opatřený filtračními tryskami.
Součástí demikolony DKC je sestava složená z konduktometru EC2 a směšovacího ventilu, která je instalovaná na obtoku.

Pomocí směšovacího ventilu je možno docílit směšování demineralizované vody se surovou. Směšování se provádí za účelem nastavení požadované el. vodivosti výstupní vody. Požadavky technologie na hodnotu el. vodivosti vody mohou být různé, např. výrobci kotlů s výměníky se slitiny hliníku a křemíku (Buderus, Wolf, Hoval) předepisují používat jako plnicí a doplňovací vodu topných systémů vodu částečně demineralizovanou.

Konduktometr EC2 je opatřen dvěma sondami. První sonda měří el. vodivost vody na výstupu z demikolony. Druhá měří el. vodivost smíchané vody. Obsluha má povinnost sledovat aktuální el. vodivost demineralizované vody za demikolonou na konduktometru. El. vodivost za demikolonou je ukazatelem vyčerpanosti filtračního lože mixbedové pryskyřice, jakmile vzroste její hodnota je povinností obsluhy zajistit výměnu mixbedu v demineralizační koloně. Náhradní náplň mixbedové pryskyřice na objednávku zašleme, popř. možno dovézt nebo zaslat demikolonu za účelem výměny náplně do naší provozovny. Vyčerpanou mixbedovou pryskyřici vykupujeme zpět.

Před demikolonu se pro ochranu filtračního lože doporučuje instalovat ochranný předfiltr o jemnosti 100µm.

V tabulce je uvedena orientační hodnota kapacity neboli cca objem vody, který má demikolona kapacitu demineralizovat mezi dvěma výměnami mixbedu při tvrdosti vstupní vody 1°dH nebo 1 mmol/l (=5,6°dH). Tuto hodnotu nutno vydělit skutečnou tvrdostí vody na místě instalace v °dH  nebo v mmol/l. Převod jednotek: 1 °dH= 0,18 mmol/l; 1 mmol/l = 5,6 °dH.

Společná technická data
Připojení - vnější závit G 3/4"
Pracovní tlak bar 2,5 - 6
Teplota vody °C 2 - 45

Technická data DKC4 DKC5 DKC7 DKC11 DKC19 DKC25 DKC31
Kapacita při T=1°dH m3 3,3 4,1 5,6 7,3 14 19 24
Kapacita při T=5,6°dH m3 0,6 0,7 1,0 1,3 2,5 3,4 4,3
Průtok vody cca m3/h 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 0,2 0,3
Objednací číslo 2.9.1.4 2.9.2.4 2.9.3.4 2.9.4.4 2.9.5.4 2.9.6.4 2.9.7.4

Technická data DKC39 DKC50 DKC63 DKC80 DKC105
Kapacita při T=1°dH m3 30,8 38,6 50,4 65 84
Kapacita při T=5,6°dH m3 5,5 6,9 9 11,6 15
Průtok vody cca m3/h 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7
Objednací číslo 2.9.8.4 2.9.9.4 2.9.10.4 2.9.11.4 2.9.12.4

Další technické údaje naleznete v souboru ke stažení.

Soubory ke stažení

Katalogový list
Žádost o zaslání schematu ve formátu DWGAQUA product s.r.o. © 2006 - úprava vody, vodní filtry, filtrace vody