Úprava vody pro vytápění, chlazení, TUV, průmyslové technologie, gastronomii a domácnost, vodní filtry, filtrace vody
úprava vody
ÚVODNÍ STRÁNKA    DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ    E-SHOP 

MENU

 

1.1.3 Automatický změkčovač vody a automatické dávkování inhibitoru

Aktualizováno: 05.01.2013 11:35:51

Tato verze poskytuje největší komfort pro obsluhu: zajistí automatickou regeneraci změkčovače a také automatické dávkování chemikálií. Vhodné pro provozy s pouze občasnou obsluhou. Kotelnu doporučujeme osadit sestavou:

1. Změkčení vody, montážní blok

Pro změkčení vody bude použit automatický změkčovací filtr typ AZK1 (do výkonu 200 kW), AZK2 (do výkonu 500 kW), AZ200 (500-1000 kW) nebo AZ220 a nebo větší (při výkonu nad 1000 kW).

Pro instalaci automatického změkčovacího filtru je určen bypassový montážní blok MBP.
MBP je vybaven ovládacím kotoučem, kterým lze nastavit průtok vody buď jenom přes automatický filtr nebo v přímém směru uzavřením vstupu do a výstupu z automatického filtru. Ovládací kotouč také umožňuje nastavit směšování upravené vody se surovou, pokud je požadováno.
Montážní blok se připevní do potrubí v takové výšce, aby vstup a výstup vody  byly o cca 300 mm výše než je výška připojení automatického filtru. Automatický filtr se staví na podlahu před montážní blok. Propojení s ním doporučujeme provést pomocí plastových trubek nebo nerezových hadic. Pro připojení je montážní blok vybaven na vstupu a výstupu šroubením G3/4" nebo G1".
Technické údaje: viz katalogový list MBP montážní bloky.

2. Chemická úprava vody

Za účelem dávkování inhibitoru koroze bude za změkčovač zařazeno dávkovací čerpadlo  HC997-3/4", jehož dávkovací frekvence je řízena impulsem od vodoměru. Dávkování inhibitoru do potrubí probíhá proporcionálně k průtoku plnicí nebo doplňovací vody. Na chemickou antikorozní úpravu vody doporučujeme použít stabilizovaný směsný roztok chemikálií, např. APT80355. Standardní chemikálie – siřičitan sodný - není vhodný pro kontinuální dávkování, protože stáním se jeho roztok znehodnocuje.
Technická data: viz katalogový list HC997-xx dávkovací proporcionální čerpadla.

Automatická bloková úpravna vody

Alternativně je možno na úpravu vody zařadit automatickou úpravnu vody kabinetní AUVK1 (při výkonu do 200 kW), AUVK2 (do 500 kW) nebo AUV (při větším výkonu kotelny).  
Automatická úpravna vody AUVK nebo AUV je vybavena jednoduchým automatickým změkčovačem, dávkovacím čerpadlem s impulsním vodoměrem, filtrem mechanických nečistot a dalšími potřebnými armaturami. V okamžiku doplňování systému je do protékající změkčené vody dávkovacím čerpadlem proporcionálně dávkováno přesné množství směsného inhibitoru.

Na základě objednávky může být AUVK (nebo AUV) vybavena:

Technická data:
viz kat. list AUVK automatické úpravny vody kabinetní
viz kat. list AUV automatické úpravny vody

 

Soubory ke stažení

Katalogový list



AQUA product s.r.o. © 2006 - úprava vody, vodní filtry, filtrace vody