Úprava vody pro vytápění, chlazení, TUV, průmyslové technologie, gastronomii a domácnost, vodní filtry, filtrace vody
úprava vody
ÚVODNÍ STRÁNKA    DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ    E-SHOP 

MENU

 

1.1.2 Automatická regenerace změkčovače a ruční dávkování inhibitorů

Aktualizováno: 04.11.2013 17:04:47

1. Změkčení vody

zmekceni vodyNa změkčení vody je zařazen automatický změkčovač v kabinetní provedení, do výkonu kotelny 200 kW vyhoví AZK1, do 500 kW AZK2. V případě velmi tvrdé vody nebo větší kotelny doporučujeme výkonnější změkčovač AZ200 (nad 500 kW) nebo AZ220 (nad 1000 kW) ve dvoudílném provedení, kdy změkčovací filtr a solná nádoba stojí každá zvlášť, vedle sebe.
Automatický změkčovací filtr je zařízení, které se skládá z tlakové nádoby naplněné změkčovací pryskyřicí a ovládacího ventilu, který měří spotřebu upravené vody a po vyčerpání kapacity změkčovací pryskyřice automaticky zahájí začátek a řídí průběh regenerace.
K regeneraci se v solné nádobě připravuje nasycený roztok  kuchyňské soli NaCl. Povinností obsluhy je naplnit solnou nádrž tabletovanou solí na začátku provozu, a potom vždy, když vizuelní kontrolou zjistí její nedostatek. Doplňování vody do solné nádrže provádí  ovládací ventil změkčovače automaticky.
Požadavky na elektroinstalaci: 230 V / 50 Hz, příkon 5 W.
Automatické změkčovací filtry  možno dodat včetně doporučeného příslušenství v tzv. sestavě, tzn. součástí dodávky je změkčovací filtr, filtr mechanických nečistot pro ochranu ovládacího ventlilu před případnými částečkami rzi a nečistot z vodovodního řádu a pytel tabletované soli, popř. v kompletu, který obsahuje navíc montážní blok MBP.

Technické údaje:
viz katalogový list AZ automatické změkčovací filtry
viz katalogový list AZK automatické změkčovací filtry kabinetní
viz katalogový list MBP montážní blok bypassový.
 

2. Chemická úprava vody + montážní souprava

Pro připojení automatického změkčovače  doporučujeme použít montážní a dávkovací soupravu MDS 1. Na rámu svařeném z ocelových profilů je instalována, tlakově odzkoušena a funkčně propojena sestava  všech doporučených armatur, měřících přístrojů a jednoduchá dávkovací nádoba pro doplňování chemikálií.
Pro možnost automatického doplňování systému je MDS 1 standardně vybavena elektromagnetickým ventilem; jeho cívka musí být ovládaná externím signálem od systému MaR - (hladina v expanzní nádobě nebo tlak v systému). Pokud je doplňování vody do systému řešeno jinak, montážní a dávkovací souprava není vybavena elektromagnetickým ventilem, potom se označuje MDS 2. Nosný rám soupravy se připevní na stěnu dvěma šrouby. Přívod surové  a odběr upravené vody se provede připojením na vnitřní závit G ¾“ na vstupu a výstupu z MDS. Změkčovací filtr se postaví na podlahu před MDS a propojení se provede pomocí páru pružných flexi hadic nebo plastovou trubkou.

Technické údaje viz katalogový list MDS.

Bloková úpravna vody

Alternativně možno na úpravu vody použít blokovou  úpravnu vody kabinetní BUVAK (při výkonu kotelny do 500 kW) nebo BUVA  (při větším výkonu kotelny). V rámu jsou umístěny a funkčně propojeny provozně technologické prvky úpravny vody: automatický změkčovací filtr, solná nádoba na rozpouštění regenerační soli, dávkovací nádoba na ruční přidávání inhibitoru koroze a další instalační prvky (zpětná klapka vodoměr, manometr, sestava obtokových ventilů, filtr mechanických nečistot).
Na základě objednávky může být bloková úpravna BUVAK vybavena:

Technické údaje:
viz katalogový list BUVAK blokové úpravny vody kabinetní.
viz katalogový list BUVA blokové úpravny vody.
 

Soubory ke stažení

Katalogový listAQUA product s.r.o. © 2006 - úprava vody, vodní filtry, filtrace vody