Úprava vody pro vytápění, chlazení, TUV, průmyslové technologie, gastronomii a domácnost, vodní filtry, filtrace vody
úprava vody
ÚVODNÍ STRÁNKA    DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ    E-SHOP 

MENU

 

2.3.1.5 AZ twin automatické změkčovací filtry v dvojitém paralelním zapojení

Aktualizováno: 16.10.2015 11:12:02

AZ xx twin automatické změkčovací filtry pro dvojité paralelní zapojeníAZ xx twin je dvojice identických automatických změkčovacích filtrů určených pro paralelní zapojení. Slouží ke změkčování pitné, energetické nebo technologické vody, ve které není nadlimitně obsaženo železo a mangan. Provedení v dvojitém zapojení je vhodné do provozů, kde je potřeba zajistit větším průtokem změkčenou vodu, nikoliv po celých 24 hodin denně.
Každý z dvojice změkčovacích filtrů sestává z tlakové Pe nádoby, opatřené elektronickým ovládacím ventilem pro automatický provoz. Ovládací ventil zahájí a provede regeneraci změkčovací pryskyřice ve vyčerpané nádobě automaticky vždy po protečení nastaveného množství vody. Regenerace nikdy neprobíhá současně u obou filtrů, vždy je zajištěna dodávka změkčené vody alespoň z jednoho filtru. Regenerace trvá cca 90 minut a v jejím průběhu je průtok vody snížen na poloviční hodnotu oproti průtoku v době, kdy obě nádoby dodávají změkčenou vodu současně. Pokud by v budoucnu byl požadavek na zvýšení kapacity instalovaného změkčovače, je možné kdykoliv připojit další třetí nebo i více změkčovacích filtrů.
Odstraňování iontů vápníku a hořčíku se provádí na filtračním loži tvořeném změkčovací pryskyřicí – silně kyselým katexem v Na+ formě. Životnost katexu je při stálém používání asi 6 až 8 roků, potom je možno náplň vyměnit. Při dodržení optimálních provozních podmínek je na výstupu ze změkčovače dosaženo zbytkové tvrdosti, která se rovná 1% tvrdosti vody vstupní.
Příslušenstvím každého za dvou změkčovacích filtrů je nádrž na rozpouštění regenerační soli.

Pro instalaci změkčovacího filtru je zapotřebí:

Podstatným údajem pro zvolení odpovídající velikosti změkčovače je objem vody v m3 upravený jednotlivými typy změkčovacích filtrů mezi dvěma regeneracemi – je uveden v tabulce. Tato hodnota platí pro případ, pokud by tvrdost vstupní vody byla 1 mmol/l. Chcete-li vypočítat objem upravené vody na konkrétním pracovišti, vydělte tuto hodnotu skutečnou tvrdostí v mmol/l na místě instalace. Tvrdost se udává v různých jednotkách, pro které platí převod: 1 mmol/l = 2 mval/l = 5,6°N.

Technické údaje AZ xx twin AZ150 twin AZ160 twin AZ200 twin AZ210 twin AZ220 twin AZ250 twin
Orient. průtok (paralelně oba AZ) m3/h 4,0 4,6 5 5,2 5,6 6
Průtok při regeneraci jednoho ze dvou AZ m3/h 2 2,3 2,5 2,6 2,8 3
Technické údaje pro jeden automatický změkčovací filtr
Objem změkčené vody cca při T=1 mmol/l m3 6 8,5 11 14 16,5 22
Kapacita v m3 x odH    44 60 80 100 120 160
Objednací číslo twin 2.3.1.5 2.3.2.5 2.3.3.5 2.3.4.5 2.3.5.5 2.3.6.5

Technické údaje AZ xx twin AZ260 twin AZ300 twin AZ350 twin AZ360 twin AZ400 twin
Orient. průtok (paralelně oba AZ) m3/h 6 6 7 7 7
Průtok při regeneraci jednoho ze dvou AZ m3/h 3 3 3,5 3,5 3,5
Technické údaje pro jeden automatický změkčovací filtr
Objem změkčené vody cca při T=1 mmol/l m3 27,5 33 42 44 55
Kapacita v m3 x odH    200 240 300 320 400
Objednací číslo twin 2.3.7.5 2.3.8.5 2.3.9.5 2.3.10.5 2.3.11.5

Další technické údaje naleznete v souborech ke stažení.

AZ Twin automatické změkčovací filtry pro dvojité paralelní zapojení, pro vysoké průtoky

Katalogový list: 2.3.x.5 AZ Twin automatické změkčovací filtry pro dvojité paralelní zapojení, pro vysoké průtoky

 

Soubory ke stažení

Katalogový list
Žádost o zaslání schematu ve formátu DWGAQUA product s.r.o. © 2006 - úprava vody, vodní filtry, filtrace vody