Úprava vody pro vytápění, chlazení, TUV, průmyslové technologie, gastronomii a domácnost, vodní filtry, filtrace vody
úprava vody
ÚVODNÍ STRÁNKA    DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ    E-SHOP 

MENU

 

2.12.1.2 AU automatické filtry s aktivním uhlím

Aktualizováno: 26.10.2015 09:28:04

AU automatický filtr s aktivním uhlímPlně automatické filtry s filtračním ložem aktivního uhlí, které odstraní z vody většinu látek organického původu a některé látky anorganické, jako jsou chlor, pesticidy, těžké kovy apod. Odstraňuje z vody také nepříjemné pachy a celkově zlepšuje chuť upravované vody. Podložní vrstva je tvořena křemičitým pískem.

Filtr je tvořen tlakovou nádobou z polyethylenu zpevněnou sklolaminátovými vlákny, opatřenou elektronickým ovládacím ventilem s programovatelnými intervaly zpětných proplachů a proplachovacích časů. Z výroby jsou začátky proplachů nastaveny na druhou hodinu noční, pokud nevyhovuje, může ji uživatel kdykoliv změnit na jinou denní hodinu.
Všechny činnosti filtru probíhají automaticky, ovládací ventil automaticky zahájí a provede zpětný proplach v nastaveném časovém intervalu. Během zpětného proplachu u verzí s jedním filtrem není zajištěna dodávka vody.
Periodickým praním filtračního lože zpětným proplachem se nahromaděné nečistoty vypláchnou a filtrační lože je opět provozuschopné. Jediným provozním nákladem je spotřeba proplachovací vody. Odpadní hadici je třeba napojit na volný odpad bez účinků protitlaku, např. zaústit do odvodu do kanalizace.

AU twin - automatický filtr s aktivním uhlímPro zpětný proplach automatického filtru s náplní aktivního uhlí je zapotřebí zajistit dostatečný průtok po dobu cca 12 minut tlakem min. 3-3,5 bar. Průtok potřebný pro jednotlivé velikosti filtrů je uvedený v tabulce s technickými údaji.

Pro posílení průtoku je možno zapojit dva nebo tři automatické filtry paralelně. Nastavení ovládacích ventilů zajistí, aby nikdy nedošlo k souběhu provádění zpětných proplachů jednotlivých filtrů. V průběhu proplachu jednoho z filtrů, který trvá cca 12 minut, je průtok vody snížen o 1/2 u dvojitého zapojení nebo o 1/3 u trojitého zapojení.

 
Společná technická data
Minimální provozní tlak vody bar 3
Maximální provozní tlak vody bar 6
Maximální provozní teplota vody °C 1 - 30
Maximální teplota okolí °C 1 - 40
Filtrační rychlost m/h 5 - 20
Proplachovací rychlost m/h 9 - 22
Elektrické připojení / jištění / příkon ovládacího ventilu   230V / 50Hz / 6A / 5W

Technické údaje 0735 1044 1054 1354 1465 1665 1865 2162 2472
Orientační průtok (při filtrační rychlosti 20 m/hod) m3/h 0,2-0,6 0,3-0,8 0,5-1,0 0,8-1,6 1-2 1,3-2,6 1,8-3,6 2,2-4,4 2,8-5,6
Filtrační plocha m2 0,024 0,052 0,052 0,088 0,1 0,13 0,165 0,225 0,294
Průtok vody při zpětném proplachu m3/h 1 1,2 1,2 1,8 2,3 2,9 4 5,1 6,5
Objednací číslo 2.12.9.2 2.12.1.2 2.12.2.2 2.12.3.2 2.12.4.2 2.12.5.2 2.12.6.2 2.12.7.2 2.12.8.2

Další technické údaje naleznete také v souboru ke stažení.

Soubory ke stažení

Katalogový list
Žádost o zaslání schematu ve formátu DWGAQUA product s.r.o. © 2006 - úprava vody, vodní filtry, filtrace vody