Úprava vody pro vytápění, chlazení, TUV, průmyslové technologie, gastronomii a domácnost, vodní filtry, filtrace vody
úprava vody
ÚVODNÍ STRÁNKA    DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ    E-SHOP 

MENU

 

2.13 AO automatické odkyselovací filtry

Aktualizováno: 15.12.2014 15:06:23

AO automatický odkyselovací filtrAutomatický odkyselovací filtr je určen pro odstraňování CO2 z vody (odkyselení), čímž se potlačuje v soustavě rozvodu vody koroze. Z vody se odstraní hrubé nečistoty, hlavně korozní zplodiny z přívodních tras vodovodního potrubí a dále volný CO2, který reaguje se zrny odkyselovací hmoty. Při reakci dochází současně ke zvýšení obsahu Ca2+, Mg2+, HCO3- a roste hodnota pH. Zařízení se skládá z tlakové nádoby, vyrobené z polyethylenu a zpevněné sklolaminátovým vláknem, a dále elektronického ovládacího ventilu.

Všechny činnosti filtru probíhají automaticky, řídící ventil zahájí automaticky zpětný proplach po nastaveném časovém intervalu. Regeneraci lze také vyvolat ručně kdykoliv. Jako filtračního materiálu se používá polovypálený dolomit PVD, nebo jiný dolomitický filtrační materiál (FiltrerSorb Calcite, Magnodol).

Periodickým praním filtračního lože zpětným proplachem se nahromaděné nečistoty vypláchnou a filtrační lože je opět provozuschopné. Odpadní hadici je třeba napojit na volný odpad bez účinků protitlaku, např. zaústit do odvodu do kanalizace. V době zpětného proplachu z ní bude vytékat proplachovací voda. Pro zpětný proplach automatického filtru je zapotřebí zajistit dostatečný průtok po dobu cca 8 - 12 minut tlakem min. 3 - 3,5 bar. Průtok potřebný pro jednotlivé velikosti filtrů je uvedený pro každou velikost v tabulce s technickými údaji. Provozním nákladem je spotřeba proplachovací vody, a dále spotřeba filtračního materiálu. Během zpětného proplachu u verzí s jedním filtrem není zajištěna dodávka vody.

AO twinProvozní spotřeba filtračního materiálu je asi 1–2 g na 1 g odstraněného volného CO2 + ztráty vzniklé odplavením rozpadlých zrn při praní, které dosahují asi 10% maximální náplně ročně. Uživatel kontroluje kvalitu vody na výstupu a při jejím zhoršení filtrační hmotu doplní.

Pro posílení průtoku je možno zapojit dva nebo tři automatické odkyselovací filtry paralelně. Ovládací ventily jsou nastaveny tak, aby nikdy nedošlo k souběhu zpětných proplachů jednotlivých filtrů. V průběhu proplachu jednoho z filtrů, který trvá cca 10 minut, je průtok vody snížen o 1/2 u dvojitého zapojení nebo o 1/3 u trojitého zapojení.

Společná technická data
Minimální provozní tlak vody bar 3
Maximální provozní tlak vody bar 6
Maximální provozní teplota vody °C 1 - 30
Maximální teplota okolí °C 1 - 40
Elektrické připojení / jištění / příkon ovládacího ventilu   230V / 50Hz / 6A / 5W

Technické údaje 1044 1054 1354 1465 1665 1865
Maximální průtok m3/h 0,7 0,8 1,4 1,6 2,0 2,8
Filtrační plocha m2 0,05 0,05 0,09 0,1 0,13 0,16
Průtok vody při zpětném proplachu m3/h 2,5 2,6 3,0 4,4 6,4 6,4
Objednací číslo 2.13.1.1 2.13.2.1 2.13.3.1 2.13.4.1 2.13.5.1 2.13.6.1

Další technické údaje naleznete také v souboru ke stažení.

Soubory ke stažení

Katalogový list
Žádost o zaslání schematu ve formátu DWGAQUA product s.r.o. © 2006 - úprava vody, vodní filtry, filtrace vody