Úprava vody pro vytápění, chlazení, TUV, průmyslové technologie, gastronomii a domácnost, vodní filtry, filtrace vody
úprava vody
ÚVODNÍ STRÁNKA    DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ    E-SHOP 

MENU

 

2.11.1.4 AG triplex automatické filtry v trojitém paralelním zapojení

Aktualizováno: 05.10.2015 14:06:12

AG triplex automatické filtry na mechanické nečistotyAutomatické filtry AG slouží pro velmi jemnou filtraci ve vodě suspendovaných částic. Zachycování mechanických nečistot probíhá na vysoce účinné filtrační hmotě AG plus na bázi oxidu křemičitého, která se vyznačuje oproti jiným filtračním mediím, např. křemičitému písku, vynikajícími vlastnostmi a výhodami:

Zařízení je tvořeno třemi identickými automatickými filtry, které se pro dosažení vyšších průtoků zapojují  paralelně. Každý z trojice filtrů je tvořen  tlakovou nádobou z polyethylenu zpevněnou sklolaminátovými vlákny, opatřenou elektronickým ovládacím ventilem pro automatický provoz.

Periodickým praním filtračního lože zpětným proplachem se nahromaděné nečistoty vypláchnou a filtrační lože je opět provozuschopné. Jediným provozním nákladem je spotřeba proplachovací vody. Odpadní hadici je třeba napojit na volný odpad bez účinků protitlaku, např. zaústit do odvodu do kanalizace.

Na ovládacích ventilech lze volně programovat intervaly zpětných proplachů a proplachovacích časů. Každá ovládací jednotka po uplynutí nastavené doby sama zahájí a provede proplach. Doby začátku proplachů jednotlivých filtrů jsou mezi sebou časově posunuty, aby nedošlo k souběhu. V průběhu proplachu, který trvá cca 12 minut, je průtok vody snížen o jednu třetinu oproti průtoku v době, kdy všechny 3 filtry dodávají upravenou vodu současně. Z výroby jsou začátky proplachů nastaveny na druhou hodinu noční, pokud nevyhovuje, může ji uživatel kdykoliv změnit na jinou denní hodinu.

Pro zpětný proplach automatického filtru s náplní filtrační hmoty AG plus je zapotřebí zajistit dostatečný průtok po dobu cca 12 minut tlakem min. 3 - 3,5 bar, rychlostí proudění 34-39 m/h. Průtok potřebný pro jednotlivé velikosti filtrů je uvedený v tabulce s technickými údaji.  

Společná technická data
Minimální provozní tlak vody bar 3
Maximální provozní tlak vody bar 6
Maximální provozní teplota vody °C 1 - 30
Maximální teplota okolí °C 1 - 40
Elektrické připojení / jištění / příkon ovládacího ventilu   230V / 50Hz / 6A / 5W

Technické údaje AG xxxx triplex 1044 1054 1354 1465 1665 1865 2162 2472
Max. průtok paralelně přes tři filtry  (při filtr.rychlosti 29-49 m/h) m3/h 3-4,2 4,5-7,2 7,2-11,4 9-14,4 11,7-18 16,2-25,8 19,8-30 25,2-36
Technická data každého ze 3 ks filtrů AG
Maximální průtok (při filtrační rychlosti 29-49 m/h) m3/h 1,0-1,4 1,5-2,4 2,4-3,8 3,0-4,8 3,9-6,0 5,4-8,6 6,6-10 8,4-12
Filtrační plocha m2 0,052 0,052 0,088 0,1 0,13 0,165 0,225 0,294
Průtok vody při zpětném proplachu m3/h 1,4 1,8 2,8 3,5 4,6 6,3 7,7 9,8
Objednací číslo AG xxxx triplex 2.11.1.4 2.11.2.4 2.11.3.4 2.11.4.4 2.11.5.4 2.11.6.4 2.11.7.4 2.11.8.4

Další technické údaje naleznete také v souboru ke stažení.

Soubory ke stažení

Katalogový list
Žádost o zaslání schematu ve formátu DWGAQUA product s.r.o. © 2006 - úprava vody, vodní filtry, filtrace vody