Úprava vody pro vytápění, chlazení, TUV, průmyslové technologie, gastronomii a domácnost, vodní filtry, filtrace vody
úprava vody
ÚVODNÍ STRÁNKA    DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ    E-SHOP 

MENU

 

2.11.1.2 AG automatické filtry s AG plus na filtraci mechanických nečistot

Aktualizováno: 15.12.2014 15:04:01

AG automatický filtr s AG plus na filtraci mechanických nečistotAutomatický filtr AG slouží pro velmi jemnou filtraci ve vodě suspendovaných částic. Zachycování mechanických nečistot probíhá na vysoce účinné filtrační hmotě AG plus na bázi oxidu křemičitého, která se vyznačuje oproti jiným filtračním mediím, např. křemičitému písku, vynikajícími vlastnostmi a výhodami:

Filtr je tvořen tlakovou nádobou z polyethylenu zpevněnou sklolaminátovými vlákny, opatřenou elektronickým ovládacím ventilem s programovatelnými intervaly zpětných proplachů a proplachovacích časů. Z výroby jsou začátky proplachů nastaveny na druhou hodinu noční, pokud nevyhovuje, může ji uživatel kdykoliv změnit na jinou denní hodinu. Periodickým praním filtračního lože zpětným proplachem se nahromaděné nečistoty vypláchnou a filtrační lože je opět provozuschopné. Jediným provozním nákladem je spotřeba proplachovací vody. Odpadní hadici je třeba napojit na volný odpad bez účinků protitlaku, např. zaústit do odvodu do kanalizace.
Všechny činnosti filtru probíhají automaticky, ovládací ventil automaticky zahájí a provede zpětný proplach v nastaveném časovém intervalu. Během zpětného proplachu u verzí s jedním filtrem není zajištěna dodávka vody.
Pro zpětný proplach automatického filtru s náplní filtrační hmoty AG plus je zapotřebí zajistit dostatečný průtok po dobu cca 12 minut tlakem min. 3-3,5 bar. Průtok potřebný pro jednotlivé velikosti filtrů je uvedený v tabulce s technickými údaji.

AG triplexPro posílení průtoku je možno zapojit dva nebo tři automatické filtry paralelně. Nastavení ovládacích ventilů zajistí, aby nikdy nedošlo k souběhu provádění zpětných proplachů jednotlivých filtrů. V průběhu proplachu jednoho z filtrů, který trvá cca 12 minut, je průtok vody snížen o 1/2 u dvojitého zapojení nebo o 1/3 u trojitého zapojení.

Katalogový list dvojitého zapojení: AG twin

Katalogový list trojitého zapojení: AG triplex

Společná technická data
Minimální provozní tlak vody bar 3
Maximální provozní tlak vody bar 6
Maximální provozní teplota vody °C 1 - 30
Maximální teplota okolí °C 1 - 40
Elektrické připojení / jištění / příkon ovládacího ventilu   230V / 50Hz / 6A / 5W

Technické údaje 1044 1054 1354 1465 1665 1865 2162 2472
Maximální průtok (při filtrační rychlosti 20 m/hod) m3/h 1,0-1,4 1,5-2,4 2,4-3,8 3,0-4,8 3,9-6,0 5,4-8,6 6,6-10 8,4-12
Filtrační plocha m2 0,052 0,052 0,088 0,1 0,13 0,165 0,225 0,294
Průtok vody při zpětném proplachu m3/h 1,4 1,8 2,8 3,5 4,6 6,3 7,7 9,8
Objednací číslo 2.11.1.2 2.11.2.2 2.11.3.2 2.11.4.2 2.11.5.2 2.11.6.2 2.11.7.2 2.11.8.2

Další technické údaje naleznete také v souboru ke stažení.

Soubory ke stažení

Katalogový list
Žádost o zaslání schematu ve formátu DWGAQUA product s.r.o. © 2006 - úprava vody, vodní filtry, filtrace vody