Úprava vody pro vytápění, chlazení, TUV, průmyslové technologie, gastronomii a domácnost, vodní filtry, filtrace vody
úprava vody
ÚVODNÍ STRÁNKA    DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ    E-SHOP 

MENU

 

Zabránění tvorby vodního kamene - úprava vody pro lidskou spotřebu

Aktualizováno: 01.05.2012 13:50:00

Pro zabránění tvorby vodního kamene vyhoví  filtry Softnor SP. Obsahují filtrační médium Filtersorb SP. Na katalytickém povrchu granulí filtrační hmoty se zachytí ionty vápníku a hořčíku z protékající vody a vytváří zde krystalky. Jakmile krystalky dorostou velikosti v nanometrech (miliontina milimetru), oddělí se z povrchu granulí a proud vody je odplaví. Krystalky jsou termicky a mechanicky stabilní a jsou neschopné usadit se  na povrchu potrubí nebo dalších zařízení, naopak váží na sebe ionty vápníku ze stávající vrstvy vodního kamene, takže časem dojde k jejímu odstranění. Filtry Softnor nemají žádné provozní náklady, neprovádí se žádná regenerace solí ani jiným regeneračním činidlem, žádný zpětný proplach a tudíž není třeba ani odpadní jímka. Vápník a hořčík jsou v takto upravené  vodě nadále  přítomné, a tudíž využitelné pro lidský metabolismus.

Technické údaje: viz kat. list č. 2.5. Softnor úpravny vody.AQUA product s.r.o. © 2006 - úprava vody, vodní filtry, filtrace vody