Úprava vody pro vytápění, chlazení, TUV, průmyslové technologie, gastronomii a domácnost, vodní filtry, filtrace vody
úprava vody
ÚVODNÍ STRÁNKA    DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ    E-SHOP 

MENU

 

Odželeznění, odmanganování - úprava vody pro technické účely

Aktualizováno: 01.05.2012 13:50:00

Rozpuštěné železo a mangan, které je obsaženo ve vodě, po ohřátí velmi rychle hydrolyzuje na rezavé vločky hydroxidů těchto kovů, které zanášejí potrubí a znemožňují  použití vody pro některé technologické procesy. Pro odstranění železa a manganu z vody vyhoví automatické filtry AMP naplněné speciálním filtračním materiálem pyrolox. Při  zpětném proplachu, který iniciuje a provádí ovládací ventil automaticky v nastaveném časovém intervalu,  jsou zachycené nečistoty z filtračního lože vypláchnuty. Technologie se vyznačuje vysokou účinností a nízkými provozními náklady.

Technické údaje: viz kat. list AMP automatické odželezňovací a odmanganovací filtry.AQUA product s.r.o. © 2006 - úprava vody, vodní filtry, filtrace vody