Úprava vody pro vytápění, chlazení, TUV, průmyslové technologie, gastronomii a domácnost, vodní filtry, filtrace vody
úprava vody
ÚVODNÍ STRÁNKA    DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ    E-SHOP 

MENU

 

Odstranění dusičnanů - úprava vody pro lidskou spotřebu

Aktualizováno: 01.05.2012 13:50:00

Vyhláška stanoví limitní množství dusičnanů do 50 mg/l pitné vody, pro kojence a nemocné osoby do 15 mg/l. Při zvýšeném obsahu dusičnanů ve vodě vyhoví na jejich odstranění automatické denitrifikační filtry AFDNK s filtrační náplní anexu. Regeneraci provádí ovládací ventil filtru automaticky, regeneračním činidlem je tabletovaný chlorid sodný (kuchyňská sůl). v surové vodě, které má být upravována, se posuzují především hodnoty dusičnanů NO3 a chloridů.

Technické údaje: viz kat. list č. 2.8.x.2. AFDNK automatické denitrifikační filtry kabinetní.AQUA product s.r.o. © 2006 - úprava vody, vodní filtry, filtrace vody