Úprava vody pro vytápění, chlazení, TUV, průmyslové technologie, gastronomii a domácnost, vodní filtry, filtrace vody
úprava vody
ÚVODNÍ STRÁNKA    DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ    E-SHOP 

MENU

 

4. Blokové a automatické úpravny vody

Blokové a automatické úpravny vody jsou komplexní zařízení na úpravu vody, určené pro plnění a doplňování vody uzavřených topných nebo chladicích systémů. V souladu s ČSN 07 7401 umožňují vodu změkčit vodu a upravit inhibitory koroze, liší se pouze komfortem pro obsluhu. Výhodou blokových a automatických úpraven vody je snadná montáž na místě instalace, všechny technologické prvky jsou instalovány, funkčně propojeny a tlakově odzkoušeny v rámu svařeném z ocelových profilů, montážní firma se pouze připojí na šroubení.


Upravna vody blokova BUV

4.1 Blokové úpravny vody BUV

Blokové úpravny vody BUV jsou vybaveny ručně ovládaným změkčovacím filtrem ZV a dávkovací nádobou pro ruční přidávání inhibitorů koroze do uzavřeného topného nebo chladicího systému. Mohou být vybavené oddělovačem systémů nebo elektromagnetickým ventilem pro možnost automatického doplňování vody do systému.

Aktualizováno: 17.02.2016 18:24:58


upravna vody blokova automaticka BUVA

4.2 BUVA blokové úpravny vody

Bloková úpravna vody BUVA je vybavena automatickým změkčovacím filtrem AZ a dávkovací nádobou pro ruční doplňování inhibitorů koroze do uzavřeného topného nebo chladicího systému. Mohou být vybavené oddělovačem systémů nebo elektromagnetickým ventilem pro možnost automatického doplňování vody do systému.

Aktualizováno: 17.02.2016 18:20:22


upravna vody automaticka AUV

4.3.1.AUV automatické úpravny vody v provedení G3/4"

Automatické blokové úpravny vody AUV jsou vybavené automatickým změkčovacím filtrem AZ a elektromagnetickým dávkovacím čerpadlem na automatické proporcionální dávkování inhibitoru koroze. Dávkovací frekvence čerpadla je řízena impulsem od vodoměru G 3/4", jehož jmenovitý průtok = 2,5 m3/h, špičkový 5 m3/h. Mohou být vybavené oddělovačem systémů nebo elektromagnetickým ventilem pro možnost automatického doplňování vody do systému.

Aktualizováno: 17.02.2016 18:00:52


upravna vody automaticka AUV

4.3.7 Automatické úpravny vody AUV v provedení G1"

Automatické blokové úpravny vody AUV jsou vybavené automatickým změkčovacím filtrem AZ a elektromagnetickým dávkovacím čerpadlem na automatické proporcionální dávkování inhibitoru koroze. Dávkovací frekvence čerpadla je řízena impulsem od vodoměru G 3/4", jehož jmenovitý průtok = 3,5 m3/h, špičkový 7 m3/h. Mohou být vybavené oddělovačem systémů nebo elektromagnetickým ventilem pro možnost automatického doplňování vody do systému.

Aktualizováno: 17.02.2016 18:08:08


upravna vody automaticka AUVD

4.4.1 AUVxxxD automatické úpravny vody duplexní v provedení G3/4"

Automatické blokové úpravny vody AUV xxx D jsou určeny pro provozy, kde je nutné zajistit nepřetržitou dodávku upravené vody. Jsou vybaveny duplexním automatickým změkčovacím filtrem, jehož dvě nádoby se střídají v dodávce změkčené vody, a elektromagnetickým dávkovacím čerpadlem na automatické proporcionální dávkováním inhibitoru koroze. Dávkovací frekvence čerpadla je řízena impulsem od vodoměru G 3/4", jehož jmenovitý průtok = 2,5 m3/h, špičkový 5 m3/h. Mohou být vybavené oddělovačem systémů nebo elektromagnetickým ventilem pro možnost automatického doplňování vody do systému.

Aktualizováno: 17.02.2016 18:31:17


upravna vody automaticka AUVD

4.4.7 Automatické úpravny vody duplexní AUVxxxD v provedení G1"

Automatické blokové úpravny vody AUV xxx D jsou určeny pro provozy, kde je nutné zajistit nepřetržitou dodávku upravené vody. Jsou vybaveny duplexním automatickým změkčovacím filtrem, jehož dvě nádoby se střídají v dodávce změkčené vody, a elektromagnetickým dávkovacím čerpadlem na automatické proporcionální dávkováním inhibitoru koroze. Dávkovací frekvence čerpadla je řízena impulsem od vodoměru G 1", jehož jmenovitý průtok = 3,5 m3/h, špičkový 7 m3/h. Mohou být vybavené oddělovačem systémů nebo elektromagnetickým ventilem pro možnost automatického doplňování vody do systému.

Aktualizováno: 17.02.2016 18:47:53


upravny vody kabinetni blokove BUVAK

4.5 BUVAK blokové úpravny vody kabinetní

Blokové úpravny vody kabinetní BUVAK jsou komplexním zařízením na úpravu vody v souladu s ČSN 07 7401. Jsou vybavené automatickým změkčovacím kabinetním filtrem a dávkovací nádobou pro ruční přidávání inhibitorů koroze do uzavřeného topného nebo chladicího systému. Mohou být vybavené oddělovačem systémů nebo elektromagnetickým ventilem pro možnost automatického doplňování vody do systému.

Aktualizováno: 17.02.2016 18:56:45


upravny vody automaticke kabinetni AUVK

4.6 AUVK automatické úpravny vody kabinetní

Automatické blokové úpravny vody kabinetní AUVK jsou komplexní zařízení na úpravu vody v souladu s ČSN 077401. Jsou vybavené automatickým změkčovacím kabinetním filtrem AZK a elektromagnetickým dávkovacím čerpadlem na automatické proporcionální dávkování inhibitoru koroze. Dávkovací frekvence čerpadla je řízena impulsem od vodoměru G 3/4", jehož jmenovitý průtok = 2,5 m3/h, špičkový 5 m3/h. Mohou být vybavené oddělovačem systémů nebo elektromagnetickým ventilem pro možnost automatického doplňování vody do systému.

Aktualizováno: 17.02.2016 19:02:32


BUVKP blokova upravna vody kabinetni

4.7 BUVKP blokové úpravny vody kabinetní poloautomatické

Bloková úpravna vody kabinetní BUVKP je komplexním zařízením na úpravu vody, určeným k plnění a doplňování vody uzavřených topných a chladících okruhů, s nároky na obsluhu pouze občasnou.
V souladu s ČSN 07 7401 umožňuje změkčit vodu na změkčovacím filtru s automatickou regenerací iniciovanou ručně a upravit ji ručním přidáním inhibitorů koroze prostřednictvím dávkovací nádoby.

Aktualizováno: 07.04.2014 19:07:41


4.8 BUDK blokové úpravny s demikolonou

4.8 BUDK blokové úpravny s demikolonou

Bloková úpravna vody BUDK je komplexním zařízením na úpravu vody, určeným k plnění a doplňování vody do okruhů teplovodních kotelen, které jsou vybaveny kotly s výměníky ze slitiny hliníku a křemíku, a pro které výrobce kotlů požaduje úpravu vody demineralizací a dávkováním inhibitoru koroze.

Aktualizováno: 17.02.2016 19:07:08


AUDKM blokové úpravny s demikolonou a konduktometrem

4.10 AUDKM automatické blokové úpravny s demikolonou, konduktometrem KM15 a dávkovacím čerpadlem

Automatické blokové úpravny vody AUDKM jsou komplexním zařízení na úpravu vody, určeným pro plnění a doplňování vody teplovodních kotelen osazených kotli s výměníky ze slitiny hliníku a křemíku, u kterých je požadována částečně demineralizovaná voda (např. kotle Wolf nebo Buderus). AUDKM je vybavena membránovým směšovacím ventilem a konduktometrem KM15. Tato sestava umožňuje směšováním demineralizované vody se surovou nastavit požadovanou el. vodivost výstupní vody.

Aktualizováno: 17.02.2016 19:27:50


AUDKC automatické blokové úpravny vody s demikolonou, konduktometrem EC2 a dávkovacím čerpadlem

4.11 AUDKC automatické blokové úpravny vody s demikolonou, konduktometrem EC2 a dávkovacím čerpadlem

Automatické blokové úpravny vody AUDKC jsou komplexním zařízení na úpravu vody, určeným pro plnění a doplňování vody teplovodních kotelen osazených kotli s výměníky ze slitiny hliníku a křemíku, u kterých je požadována částečně demineralizovaná voda (např. kotle Wolf nebo Buderus). AUDKC je vybavena směšovacím ventilem a konduktometrem EC2. Tato sestava umožňuje směšováním demineralizované vody se surovou nastavit požadovanou el. vodivost výstupní vody.

Aktualizováno: 18.02.2016 16:44:08
AQUA product s.r.o. © 2006 - úprava vody, vodní filtry, filtrace vody