Úprava vody pro vytápění, chlazení, TUV, průmyslové technologie, gastronomii a domácnost, vodní filtry, filtrace vody
úprava vody
ÚVODNÍ STRÁNKA    DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ    E-SHOP 

MENU

 

1. Úprava vody - doporučení

Praktická pomůcka pro návrh optimálního řešení úpravy vody:
- pro teplovodní kotelny
- pro parní kotelny
- pro úpravu pitné vody před jejím ohřevem na teplou
- pro chladící okruhy
- pro lidskou spotřebu
- pro demineralizaci - odsolení


Uprava vody pro  teplovodni kotelny

1.1 Úprava vody pro teplovodní kotelny - doporučená řešení

Úprava vody pro kotelny dle ČSN 07 7401 spočívá ve změkčování vody a dávkování korekčních chemikálií. Nabízíme 3 varianty, podle nároků na obsluhu a finanční náročnosti při pořízení:
1. ruční změkčovač vody a ruční dávkování inhibitorů
2. automatický změkčovací filtr a ruční dávkování inhibitorů
3. automatický změkčovač vody a automatické dávkování inhibitoru

Aktualizováno: 11.02.2016 14:52:14


Zařízení na úpravu vody BUV

1.1.1 Ruční regenerace změkčovače a ruční dávkování inhibitorů

Zařízení umožňuje upravit plnící a doplňovací vodu v souladu s ČSN 07 7401, v nejlevnější variantě, s největšími nároky na obsluhu, která musí ručně provádět regeneraci změkčovacího filtru a také dávkování chemikálií na zabránění koroze kovových ploch systému pomocí dávkovací nádoby.

Aktualizováno: 04.11.2013 16:43:44


Zařízení na úpravu vody BUVA

1.1.2 Automatická regenerace změkčovače a ruční dávkování inhibitorů

Zařízení umožňuje upravit vodu v uzavřeném topném nebo chladicím systému v souladu s ČSN 077401 pomocí změkčovacího filtru, který se regeneruje v automatickém režimu, a dávkovací nádoby na antikorozní chemikálie, které musí obsluha přidávat do systému při plnění nebo doplňování vody ručně.

Aktualizováno: 04.11.2013 17:04:47


Zařízení na úpravu vody AUVK

1.1.3 Automatický změkčovač vody a automatické dávkování inhibitoru

Zařízení umožňuje upravit plnicí a doplňovací vodu uzavřeného topného nebo chladicího systému s nejmenšími nároky na obsluhu, regeneraci změkčovače zajištuje ovládací ventil v automatickém režimu a dávkování inhibitoru provádí dávkovací čerpadlo automaticky proporcionálně k průtoku vody hlavním potrubím.

Aktualizováno: 05.01.2013 11:35:51


Demineralizační kolona DKM

1.1.4 Úprava vody pro systémy s výskytem slitin hliníku

Výrobci kotlů s výměníky ze slitiny hliníku a křemíku požadují, aby jako plnící nebo doplňovací voda byla použita voda demineralizovaná neboli odsolená, tj. zbavená solí minerálních látek. Použitím demineralizované vody se zabrání zvýšení pH po ohřevu vody, což je vyhovující pro hliníkové slitiny, a usazování nečistot na teplosměnných plochách.

Aktualizováno: 11.02.2016 15:37:43


Uprava vody pro  parni kotelny

1.2 Úprava vody pro parní kotelny - doporučená řešení

Úprava napájecí a přídavné vody v parní kotelně spočívá ve změkčení a dávkování inhibitorů, jehož účelem je nastavení antikorozních vlastností vody - alkalizace, zvýšení pH a chemické odplynění.

Aktualizováno: 15.09.2015 13:23:11


Uprava teple uzitkove vody TUV

1.3 Úprava pitné vody před jejím ohřevem na teplou - doporučená řešení

Úprava vody před jejím ohřevem na teplou může být chemická, tzn. změkčením vody nebo úprava polyfostáty, nebo fyzikální - magnetická, elektromagnetická nebo elektrolytická.

Aktualizováno: 15.09.2015 13:23:22


chladici okruh upravena voda

1.4 Úprava vody pro chladící okruhy - doporučená řešení

Úprava vody pro chladicí okruhy spočívá ve změkčení vody a dávkování inhibitoru koroze a úsad. U otevřených chladících okruhů se zařazuje navíc dávkování biocidu, automatika pro snížení el.vodivosti zahuštěné chladicí vody, elektroventil odluhu a v některých případech boční filtrace.

Aktualizováno: 05.01.2013 15:08:45


chladici okruh

1.4.1 Úprava vody pro uzavřený chladící okruh

Úprava vody pro uzavřený chladicí okruh spočívá ve změkčení a chemické úpravě pro dosažení antikorozních a antiinkrustačních vlastností oběhové vody.

Aktualizováno: 15.09.2015 13:30:28


otevrene chladici systemy

1.4.2 Úprava vody pro otevřený chladící okruh

Úprava plnící a doplňovací vody spočívá ve změkčení a dávkování inhibitoru koroze a úsad, voda cirkulační musí být ošetřena dávkováním biocidního prostředku a pravidelně odluhována.

Aktualizováno: 15.09.2015 13:40:42


filtr AZK2

1.5 Úprava vody pro lidskou spotřebu - doporučená řešení

Nejčastějším zdrojem problémů vody pro lidskou spotřebu bývají mechanické nečistoty, tvrdost vody, zvýšený obsah železa, manganu, dusičnanů nebo bakteriologická kontaminace. Dle zaslaného laboratorního rozboru Vám navrhneme vhodný druh úpravy nebo desinfekce vody.

Aktualizováno: 15.02.2016 15:19:42


stanice reverzní osmózy

1.6 Úprava vody demineralizací - doporučená řešení

Pokud je výrobcem parního kotle, klimatizační jednotky nebo jiného technologického zařízení požadováno, aby jako napájecí voda byla použita voda demineralizovaná neboli odsolená, tj. zbavená solí minerálních látek, používají se na úpravu vody stanice reverzní osmózy.

Aktualizováno: 15.09.2015 13:59:55
AQUA product s.r.o. © 2006 - úprava vody, vodní filtry, filtrace vody