Úprava vody pro vytápění, chlazení, TUV, průmyslové technologie, gastronomii a domácnost, vodní filtry, filtrace vody
úprava vody
ÚVODNÍ STRÁNKA    DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ    E-SHOP 

MENU

 

6. Úprava teplé vody

Úprava pitné vody před jejím ohřevem na teplou může být chemická nebo fyzikální.


Dr.Vap - elektromagnetická úpravna vody

6.2 Dr. Vap elektromagnetické úpravny vody

Elektromagnetická úprava vody je fyzikální úprava vody metodou dynamického přepínání magnetizačních kmitočtů uprostřed cívky vytvořené na potrubí. Účelem úpravy vody je zabránit tvorbě vodního kamene na teplosměnných plochách a v potrubí v uzavřených vodních systémech.

Aktualizováno: 15.04.2015 14:10:39


EUV elektronicka uprava vody

6.4 EUV elektromagnetická úprava vody

Elektronická úprava vody generuje dynamické elektromagnetické pole, kterým upravovaná voda prochází a působením tohoto pole se z vápníku v ní obsaženém uvolňují krystalky aragonitu. Tyto již nevytváří vodní kámen, ale jsou z vodního systému odplavovány, z uzavřených systémů je třeba je odkalovat.

Aktualizováno: 04.08.2014 11:18:08


IPS elektrolytická úpravna vody

6.5 IPS elektrolytické úpravny vody

Přístroje IPS jsou určené na fyzikální úpravu vody na principu elektrolýzy. Zabraňují tvorbě vápenatých usazenin a snižují korozní agresivitu vody. Nemění chemické složení vody. Pracují bez obsluhy.

Aktualizováno: 27.05.2013 10:34:46


MUV magneticka uprava vody

6.6 MUV magnetická úprava vody

Magnetická úprava vody způsobí změnu fyzikálních vlastností vody metodou průtoku vody sestavou permanentních magnetů instalovaných ve válcovém ocelovém tělese, které se namontuje do potrubí. Vodní kámen v systémech s takto upravenou vodou se tvoří v několikanásobně menší míře.

Aktualizováno: 22.07.2015 11:37:23


NMUV neodýmová magnetická úpravna vody

6.6.x.2 NMUV neodýmové magnetické úpravny vody

Přístroje NMUV pomocí magnetického pole vytvořeného soustavou velmi silných neodýmových magnetů cíleně vrací vodu do stavu vápenatouhličitanové rovnováhy, kterou měla ve studni nebo jiném přírodním podzemním zásobníku před čerpáním nebo ohřevem.

Aktualizováno: 17.02.2016 19:34:46


Filtr Siliphos FHPR34 s filtrační náplní siliphos

6.7.1.1 Siliphos FHPR filtry proti tvorbě vodního kamene

Filtry Siliphos jsou určeny pro úpravu vody pro zabránění tvorby vodního kamene. Filtrační lože je tvořeno polyfosfátem siliphos. Polymery polyfosfátu mají schopnost být pohlceny povrchem krystalických jader vápníku a hořčíku.

Aktualizováno: 07.08.2014 11:58:12


Dosaplus 7 - filtr s náplní polyfosfátu

6.7.7.1 DOSAPLUS a DOSAL filtry s náplní polyfosfátu

Dosal a Dosaplus jsou filtry naplněné polyfosfátem. Jsou určeny především pro úpravu pitné vody před jejim ohřevem na teplou. Voda upravená polyfosfáty ztrácí tendenci vytvářet povlak vodního kamene. Na kovových površích vodního systému vytváří polyfosfáty ochranný film, který chrání kovové povrchy proti korozi.

Aktualizováno: 18.07.2013 18:00:33


Siliphos NW 25

6.8 Siliphos NW filtry proti tvorbě vodního kamene

Filtry Siliphos NW jsou naplněny siliphosem - filtrační hmotou na bázi polyfosfátu, která chrání potrubí a teplosměnné plochy před usazováním vodního kamene. Siliphos je schválen pro úpravu pitné vody, je určen pro úpravu vody před jejím ohřevem na teplou.

Aktualizováno: 06.08.2013 17:38:56
AQUA product s.r.o. © 2006 - úprava vody, vodní filtry, filtrace vody